TÀI CHÍNH THUẾ

Luật quản lý thuế sửa đổi: Áp dụng hóa đơn điện tử trên diện rộng

Phát sóng 21:15 ngày 26/09/2018
  • 468 lượt xem

Từ 1/11/2018, bánhàng hóa phải lập hóa đơn điện tử--đó là quy định tại Nghị định số 119/2018 củaChính phủ vừa ban hành, khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán (trừ hộ,cá nhân kinh doanh quy định tại khoản 6 Điều 12 Nghị định này). Việc triển khai rộng rãi hóa đơn điện tử sẽ xây dựng cơ sở dữ liệu cho cơ quan quản lý dễ dàng đối chiếu, tránh gian lận, chống thất thu cho ngân sách nhà nước. Tuy nhiên trong quá trình sử dụng hóa đơn điện tử vẫn tồn tại những khó khăn nhất định. DN có kỳ vọng gì trong qua trình sử dụng? Cơ quan thuế sẽ hỗ DN như thế nào?


Thực hiện: