TIÊU ĐIỂM KINH TẾ

Khơi thông vốn đầu tư công: Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Phát sóng 21:15 ngày 26/07/2020

Theo Bộ KH&ĐT, năm 2020, số vốn đầu tư công phải giải ngân gần 700 000 tỷ đồng (gồm ngân sách Trung ương, địa phương và vốn từ các năm 2016-2020 dồn lại). Giải ngân được số vốn này sẽ giúp GDP tăng thêm khoảng trên 0,4%. 

Tuy nhiên, trong 6T/ 2020, chậm giải ngân, chậm đưa dòng vốn vào trong vòng quay của sự phát triển đang là lực cản của sự phát triển. Bởi vậy, cần truy cứu trách nhiệm khi chậm chễ thực thi các quy định pháp luật về đầu tư công, xóa dần các thủ tục nhiêu khê làm chậm giải ngân vốn đầu tư công...

Tất cả những vấn đề này sẽ được đề cập trong chương trình tiêu điểm kinh tế tuần này với chủ đề Khơi thông vốn đầu tư công: Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Thực hiện: