CHỨNG KHOÁN CUỐI TUẦN

Dự thảo luật chứng khoán sửa đổi có gì mới?

Phát sóng 21:15 ngày 26/06/2020

Dự thảo nghị định hướng dẫn Luật Chứng khoán sửa đổi đã chính thức được đưa ra lấy ý kiến rộng rãi cùng các thành viên thị trường. Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Chứng khoán năm 2019 và đóng góp ý kiến về dự thảo nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán. Vậy nghị định hướng dẫn Luật Chứng khoán sửa đổi lần này có những điểm gì mới? 

Thực hiện: