TIÊU ĐIỂM KINH TẾ

Thúc đẩy hộ kinh doanh lên mô hình doanh nghiệp

Phát sóng 21:15 ngày 26/05/2019

Kinh tế hộ là một lực lượng mạnh trong nền kinh tế với xấp xỉ 5 triệu hộ kinh doanh, đóng góp hơn 30%GDP. Thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP của chính phủ mục tiêu 1 triệu doanh nghiệp đến năm 2020, lực lượng hộ kinh doanh được đánh giá rất tiềm năng có thể bổ sung vào khối doanh nghiệp. Vậy nhưng, việc chuyển đổi hộ kinh doanh cá thể còn khá gian nan và nhiều quan ngại. Nhiều giải pháp đã được đề xuất để tạo động lực cho bước chuyển đổi của hộ kinh doanh. Tất cả những vấn đề này sẽ có trong chương trình Tiêu điểm kinh tế với chủ đề “Thúc đẩy hộ kinh doanh lên mô hình doanh nghiệp”.

Thực hiện: