CHỨNG KHOÁN CUỐI TUẦN

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2019: Doanh nghiệp cẩn trọng với kế hoạch kinh doanh năm 2019

Phát sóng 21:15 ngày 26/04/2019

Tháng3, 4 là mùa công bố cáo cáo kết quả kinh doanh và đại hội đồng cổ đông của các doanh nghiệp niêm yết. Vậy diễn biến mùa đại hội cổ đông năm nay có gì nóng?Các nhà đầu tư và doanh nghiệp kỳ vọng gì?

Thực hiện: