HÀNH TRÌNH TRI THỨC

Tín ngưỡng Mẫu trong đời sống văn hóa Việt

Phát sóng 21:30 ngày 26/01/2017
  • 507 lượt xem

Cuối năm 2016 di sản thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu tam phủ của người Việt 

đã chính thức được Unesco ving danh tại danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại...

Thực hiện: