TÀI CHÍNH THUẾ

Ngành hải quan với công tác hiện đại hóa hải quan, và phản hồi của các doanh nghiệp

Phát sóng 21:15 ngày 25/11/2020
  • 195 lượt xem

Tổng cục Hải quan, đã chính thức công bố Hệ thống một cửa quốc gia và hệ thống quản lý, giám sát hải quan tự động tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Với hệ thống mới này, thời gian kiểm tra, giám sát, thông quan mỗi lô hàng  tại đây từ 3-6giờ đã được rút ngắn chỉ còn trung bình dưới 10 phút.  công tác cải cách hiện đại hóa, ngành Hải quan đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại đểphát triển kinh tế đất nước, và đem lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp. Tuần này chương trình Tài chính thuế sẽ tìm hiểu về câu chuyện ngành hải quan với công tác hiện đại hóa hải quan, và phản hồi của các doanh nghiệp

Thực hiện: