BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

Dự báo thời tiết đêm 25/10 ngày 26/10/2019

Phát sóng 17:55 ngày 25/10/2019

Thực hiện: