TÀI CHÍNH THUẾ

Luật quản lý thuế sửa đổi: Mở rộng hoạt động đại lý thuế

Phát sóng 21:15 ngày 24/10/2018
  • 244 lượt xem

Tính đến tháng 7 năm 2018, cả nước mới chỉ có 460 doanh nghiệp đại lý thuế hoạt động với 1.124nhân viên đại lý thuế hành nghề, trong khi trên thực tế đã có trên 3.922 ngườiđã được cấp chứng chỉ hành nghề. Chính vì thế, nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ,tại dự thảoLuật Quản lý thuế sửa đổi, Bộ Tài chính đã đề xuất mở rộng phạm vi cung cấp cácdịch vụ (tư vấn thuế, kế toán cho doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ) cho đại lý thuế. Vậytrước đề xuất này của bộ tài chính sẽ tạo thuận lợi như nào cho các doanh nghiệpnhỏ và siêu nhỏ? Và đề xuất này có hợp lý hay không? Đây sẽ là nội dung chúngtôi đề cập trong chương trình tài chính thuế tuần này với chủ đề: Luật quản lýthuế sửa đổi: “mở rộng hoạt động cho đại lý thuế” 

Thực hiện: