LUẬT SƯ DOANH NGHIỆP

Luật Đầu tư (sửa đổi): Gỡ “chồng chéo” trong chính sách

Phát sóng 21:15 ngày 25/08/2020

Trong hệ thống pháp luật Việt Nam, Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư là 2 đạo luật quan trọng, có tác động sâu rộng đến môi trường đầu tư kinh doanh nói chung và hoạt động các doanh nghiệp nói riêng. Trong những năm qua, các đạo luật này đã được liên tục được hoàn thiện phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và đáp ứng yêu cầu thu hút đầu tư, phát triển kinh doanh trong từng thời kỳ. Và đến sửa đổi lần này của Luật Đầu tư và Luật DN, công đồng DN kỳ vọng sửa đổi sẽ tạo ra một cơ sở pháp lý đổi mới sáng tạo, công khai minh bạch, ổn định, để các doanh nghiệp làm ăn chính có điều kiện phát triển mạnh hơn, Tiếp tục vệt đề tài “Luật đầu tư (sửa đổi)”, chương trình LSDN tuần này – P4 – sẽ tập trung phân tích vấn đề “gỡ chồng chéo trong chính sách” mà Luật Đầu tư (sửa đổi) có thể làm được. Chương trình được phát sóng vào 21h15, thứ 3 – 25/8/2020, và phát lại vào nhiều khung giờ khác trên kênh TH VITV. Mời quý vị đón xem.

Thực hiện: