BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

Dự báo thời tiết đêm 24/10 ngày 25/10/2020

Phát sóng 17:55 ngày 24/10/2020