BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

Dự báo thời tiết đêm 24/6 ngày 25/6/2019

Phát sóng 17:55 ngày 24/06/2019