TẠP CHÍ NGÂN HÀNG

Basel II: Ứng dụng hiệu quả: Cần có lộ trình

Phát sóng 21:15 ngày 24/06/2019

Hơn 5 năm kể từ ngày Ngân hàng Nhà nước (NHNN) bắn phát súng hiệu lệnh về triển khai Basel II với Công văn 1601/NHNN-TTGSNH ngày 17/3/2014, thuật ngữ Basel II đã trở nên phổ biến tại Việt Nam. Theo lộ trình ban đầu, dự kiến năm 2018, 10 NHTM được lựa chọn thí điểm sẽ phải tuân thủ Basel II, phương pháp tiếp cận nội bộ. Sau nhiều nỗ lực của NHNN, cột mốc 1/1/2020 đã được chính thức ấn định cho tất cả các NHTM tại Việt Nam. Tuy nhiên, với đa số các ngân hàng hiện nay, thực hiện được Basel II không dễ và với một số tổ chức tín dụng, quan trọng vẫn là thời điểm và lộ trình tiến hành sao cho phù hợp với điều kiện Việt Nam, nhất là khi họ còn đang khoác chiếc áo nhà nước với tỷ lệ nắm giữ trên 65%, thậm chí 97-98%. Vậy giải pháp cần có trong thời gian tới là gì?

Tạp chí ngân hàng:

Basel II (Phần 7): Ứng dụng Basel II hiệu quả: Cần có lộ trình

Phát sóng: 21h15 thứ 2 ngày 24/6/2019 

Phát lại vào nhiều khung giờ khác trên kênh truyền hình VITV

Thực hiện: