ĐỐI THOẠI

Dịch COVID-19: Gỡ khó tín dụng cho doanh nghiệp (P.4)

Phát sóng 19:45 ngày 24/05/2020

Khép lại Vệt chương trình về “Gỡ khó tín dụng cho doanh nghiệp trước tác động của dịch COVID-19”, trong chương trình tuần này, sẽ có sự tham gia của Đại diện công ty kiểm toán E&Y, Luật sư lĩnh vực tài chính ngân hàng và đại diện doanh nghiệp.

Vì sao không phải Doanh nghiệp nào cũng tiếp cận được các chính sách hỗ trợ từ phía ngân hàng?

Cần thêm những giải pháp tài chính nào để giúp doanh nghiệp trong bối cảnh hiện nay

Tiếp tục sẽ là một chương trình Đối thoại thẳng thắn, đa chiều và sâu sắc

Khách mời

1. Bà Nguyễn Phương Nga - Phó giám đốc Dịch vụ Tài chính, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

2. Ông Trần Đức Tôn - Giám đốc Trung tâm Mẫu mốt thời trang, CTCP X20

3. Ông Trương Thanh Đức - Chủ tịch Công ty luật Basico

 

Thực hiện: