STARTUP 360

Tạp chí Startup 360 - Số 343: Công nghệ số trong cuộc sống hiện đại

Phát sóng 21:40 ngày 24/01/2020

Đầu tư vào sự phát triển công nghệ thông tin là sự lựa chọn đúng đắn, ứng dụng công nghệ thông tin vào đời sống và các lĩnh vực khác của đời sống càng ngày càng quan trọng hơn. Bởi lẽ, ứng dụng công nghệ thông tin trong cuộc sống giúp nâng cao chất lượng công việc, tăng hiệu suất, tiết kiệm thời gian và chi phí vận hành. Mặt khác, ứng dụng công nghệ thông tin trong đời sống còn là cầu nối duy trì mối quan hệ mọi người với nhau. Đối với người dân Việt Nam, công nghệ số đang phát triển như thế nào? được ứng dụng trong cuộc sống thường ngày ra sao?

Thực hiện: