TÀI CHÍNH THUẾ

Thuế TMĐT: Học hỏi từ kinh nghiệm quốc tế?

Phát sóng 21:15 ngày 23/06/2021

Quản lý thuế thương mại điện tử là bài toán không chỉ Việt Nam, mà còn nhiều nước trên thế giới đang tìm lời giải toàn diện. Mỗi quốc gia, mỗi nền kinh tế đều có điểm khác biệt, tuy nhiên, việc học hỏi những kinh nghiệm quốc tế là điều cần thiết, đặc biệt trong bối cảnh TMĐT xuyên biên giới đang phát triển nhanh chóng. Vậy các nước trên thế giới đang quản lý thuế TMĐT ra sao? Những bài học nào cho Việt Nam áp dụng hiệu quả?

Thực hiện: