LĂNG KÍNH

Hà Nội: Toilet công cộng bất cập đủ điều

Phát sóng 18:45 ngày 23/03/2017
  • 263 lượt xem

Hiện nay ở Hà Nội đã có nhiều nhà vệ sinh công cộng. những công trình cũ đã đưa vào sử dụng thì xuống cấp hư hỏng, những công trình mới thì đóng cửa chưa được sử dụng. Chất lượng kém nhưng vẫn thu phí là tình trạng chung của các nhà vệ sinh hiện nay.

Thực hiện: