TẠP CHÍ NGÂN HÀNG

10 dấu ấn ngân hàng 2016

Phát sóng 20:40 ngày 23/01/2017
  • 828 lượt xem

10 dấu ấn nổi bật của ngành ngân hàng trong năm 2016

Những thành công và cả những biến động lớn của ngành ngân hàng việt nam

Từ tăng trưởng tín dụng vượt mục tiêu

Tỷ giá và thị trường ngoại hối 1 năm nhiều sóng gió

Hay cả những vấn đề liên quan tới lỗ hổng bảo mật tài khoản ngân hàng  trong năm 2016 vừa qua

Thực hiện: