BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

Dự báo thời tiết đêm 22/9 ngày 23/9/2020

Phát sóng 17:55 ngày 22/09/2020