STARTUP 360

Tạp chí Startup 360 - Số 377: Sự hợp tác giữa Việt Nam – Israel trong ngành Fintech

Phát sóng 21:40 ngày 22/05/2020

Ngành Fintech là những đổi mới công nghệ trong lĩnh vực tài chính. Quốc gia Khởi nghiệp Israel được xem là trung tâm của thế giới cho những đổi mới trong lĩnh vực công nghệ cao, đặc biệt là ngành dọc Công nghệ tài chính. Vậy Việt Nam học hỏi được những kinh nghiệm gì từ Israel? Việt Nam nhận được sự hỗ trợ như thế nào từ Israel trong lĩnh vực này?

Thực hiện: