TIÊU ĐIỂM KINH TẾ

Doanh nghiệp Việt lao đao vì dịch Covid – 19

Phát sóng 21:15 ngày 22/03/2020

Đường phố thì vắng vẻ như Tết, hàng hóa thìế ẩm phải tạm thời đóng cửa, các ngành dịch vụ, du lịch gần như tê liệt …Đó lànhững gì mà chúng ta có thể quan sát thấy. Song đó chỉ bề mặt của thiệt hạikinh tế do đại dịch Covid19 gây ra. Khảosát của Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân trên 1.200 doanh nghiệp hoạtđộng trong các lĩnh vực khác nhau cho thấy, nếu dịch bệnh kéo dài tới sáutháng, gần 74% số doanh nghiệp có nguy cơ phá sản

Vậy thực trạng của các doanh nghiệp như thế nào và giải pháp thời gian tớilà gì? Tất cả những vấn đê này sẽ được đề cập trong chương tình Tiêu điểmkinh tế tuần này Doanh nghiệp Việt lao đao vì dịch Covid – 19. 

Thực hiện: