BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

Dự báo thời tiết đêm 21/10 ngày 22/10/2020

Phát sóng 17:55 ngày 21/10/2020