STARTUP 360

Tạp chí Startup 360 - 516: Alium - ứng dụng kết nối xưởng may và khách hàng

Phát sóng 21:40 ngày 21/09/2021

Một trong những tiến bộ vượt bậc của khoa học công nghệ, được đề cập đến trong những năm gần đây là cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Đây là cuộc cách mạng lần thứ tư trong lĩnh vực khoa học công nghệ và có tác động sâu rộng đến tất cả các ngành kinh tế, trong đó có ngành công nghiệp thời trang. Hiện nay, tại Việt Nam, việc ứng dụng công nghiệp 4.0 vào ngành thời trang cũng đã được triển khai,như áp dụng 4.0 trong việc kết nối các xưởng may với khách hàng. Để giúp khách hàng tiết kiệm được thời gian và tăng doanh thu bán hàng.


Thực hiện: