BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

Dự báo thời tiết đêm 21/9 ngày 22/9/2020

Phát sóng 17:55 ngày 21/09/2020