BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

Dự báo thời tiết đêm 21/5 ngày 22/5/2020

Phát sóng 17:55 ngày 21/05/2020

Thực hiện: