CHỨNG KHOÁN CUỐI TUẦN

Nâng hạng TTCK Việt Nam – Chờ đến bao giờ?

Phát sóng 21:00 ngày 21/01/2017
  • 400 lượt xem

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam? Nhưthế nào? Bao giờ? Nâng hạng sẽ có lợi thế nào cho chứng khoán Việt? Manh nha đãvài năm nay từ phía các nhà quản lý thị trường? Nhưng Chúng ta đang vướng ởđâu? Những giải pháp của nhà quản lý là gì? 

Thực hiện: