CHỨNG KHOÁN CUỐI TUẦN

Quản trị doanh nghiệp: P2 - Quản trị hay quản lý?

Phát sóng 21:15 ngày 20/12/2019

Tiếp nối vệt đề tài về quản trị doanh nghiệp, tuần này chuyên đề chứng khoán cuối tuần sẽ tiếp tục ghi nhận câu chuyện quản trị tại một số doanh nghiệp. Ngoài ra sẽ đặt ra vấn đề về mối quan ngại lớn nhất của nhà điều hành toàn cầu đối với quản trị công ty là gì? Quảntrị hay quản lý? 1 số kinh nghiệm quốc tế để các DN Việt Nam có 1 hệ thống quản trị công ty tốt và hiệu quả hơn? 

Thực hiện: