BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

Dự báo thời tiết đêm 20/11 ngày 21/11/2020

Phát sóng 17:55 ngày 20/11/2020