BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

Dự báo thời tiết đêm 20/7 ngày 21/7/2019

Phát sóng 17:55 ngày 20/07/2019