BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

Dự báo thời tiết đêm 20/6 ngày 21/6/2019

Phát sóng 17:55 ngày 20/06/2019