HÀNH TRÌNH TRI THỨC

Nhà bác học Phan Huy Chú

Phát sóng 21:40 ngày 20/06/2018
  • 2298 lượt xem

Vào cuối thế kỷ 18,

Làng quê Sài Sơn Quốc Oai HN sinh ra một vị danh nhân

Sau này trở thành nhà bác học lớn của dân tộc

Ông là cha đẻ của bộ Lịch triều hiến chương loại chí

Là con của danh thần 3 triều đại Phan Huy Ích.

Đó là Phan Huy Chú...

Thực hiện: