TẠP CHÍ NGÂN HÀNG

Basel II: Nhìn lại 3 năm ngân hàng thí điểm

Phát sóng 21:15 ngày 20/05/2019

Trung tuần tháng 4/2019, đã có thêm 3 ngân hàng là MB, TPBank và VPBank được áp dụng trước thời hạn các quy định về tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu theo Thông tư 41/2016/TT-NHNN. Đến thời điểm hiện tại đã có 6 ngân hàng được áp dụng Thông tư 41 sớm hơn thời hạn năm 2020, trong đó có 2 cái tên không thuộc 10 ngân hàng được chỉ định thực hiện thí điểm chuẩn Basel II. Điều đó cho thấy bản thân các ngân hàng trong hệ thống khá chủ động trong việc hướng tới đạt chuẩn Basel II. Tuy nhiên, các chuyên gia đánh giá, đích đến Basel II có thể là gần với các ngân hàng hoạt động kinh doanh lành mạnh, nền tảng tài chính tốt nhưng khá xa đối với các ngân hàng đang gặp khó khăn về tình hình tài chính. Vậy cụ thể như thế nào?

Tạp chí ngân hàng

NHÌN LẠI 3 NĂM NGÂN HÀNG THÍ ĐIỂM TIÊU CHUẨN BASEL II

Phát sóng: 21h15 thứ 2 ngày 20/5/2019 

Thực hiện: