CHỨNG KHOÁN CUỐI TUẦN

Đầu tư chứng khoán thời Covid-19

Phát sóng 21:15 ngày 20/03/2020

Bên cạnh diễn biến chấn động của thị trường chứng khoán trong tâm bão covid – 19, bên cạnh những nhà đầu tư bán tháo cổ phiếu và cháy tài khoản vì dùng margin, thì thị trường chứng khoán vẫn ghi nhận một bộ phận các nhà đầu tư vẫn “chung tình” với thị trường chứng khoán, họ không để đồng tiền nằm im mà đã tìm cách giải ngân tậm dụng cơ hội mua vào cổ phiếu tiềm năng với giá rẻ. 

Thực hiện: