BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

Dự báo thời tiết đêm 20.3 ngày 21.3

Phát sóng 17:55 ngày 20/03/2017

Thực hiện: