BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

Dự báo thời tiết đêm 19/10 ngày 20/10/2020

Phát sóng 17:55 ngày 19/10/2020