BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

Dự báo thời tiết đêm 19/9 ngày 20/9/2020

Phát sóng 17:55 ngày 19/09/2020