TÀI CHÍNH THUẾ

Luật quản lý thuế sửa đổi: Phân loại hộ kinh doanh để đánh thuế

Phát sóng 21:15 ngày 19/09/2018
  • 429 lượt xem

1,56% là số thu từthuế của hộ kinh doanh trong năm 2017. Vừa qua, BộTài chính đã đưa ra lấy ý kiến về Dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi), trong đó điểm đáng chú ý là các quy định mới nhằm siết chặt việc quản lý thuế đối với các hộ kinh doanh. Dự kiến phân loại hộ kinh doanh dựa theo quy mô, ngành nghề để tăng cường hiệu quả công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh như thế nào? Tăng thu cho ngân sách ra sao? Làm gì để khuyến khích các hộ kinh doanh thành DN?

Thực hiện: