CHỨNG KHOÁN CUỐI TUẦN

Nghị định 71/2017/NĐ-CP Hướng dẫn về quản trị công ty đại chúng (phần 1)

Phát sóng 21:00 ngày 19/08/2017
  • 653 lượt xem

Điểm quản trị doanh nghiệp tại Việt Nam thấp nhất so với các nước trong khu vực, tại sao? Cần phải làm gì để nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp tại Việt Nam? Nghị định 71/2017/NĐ-CP Hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng có hiệu lực từ ngày 1/8 mới đây có những điểm gì đáng chú ý? Có giải quyết triệt để bài toán quản trị doanh nghiệp tại Việt Nam?

Chuyên đề Chứng khoán cuối tuần xoay quanh Nghị định 71/2017/NĐ-CP Hướng dẫn về quản trị công ty (phần 1), ông Phạm Hồng Sơn Phó chủ tịch ủy ban chứng khoán nhà nước sẽ chia sẻ những điểm mới đáng chú ý của Nghị định áp dụng với các công ty đại chúng, phát sóng 21h tối thứ 7 ngày 19/8/2017, chỉ có trên kênh truyền hình VITV, quý vị hãy chú ý đón xem!

Thực hiện: