TRÊN TỪNG KINH TUYẾN

Phát sóng 21:00 ngày 19/05/2017