TẠP CHÍ NGÂN HÀNG

Tăng phí dịch vụ nhìn từ câu chuyện Vietcombank

Phát sóng 20:40 ngày 19/03/2018
  • 448 lượt xem

Chuyển tiền cùng hệ thống qua ứng dụng Mobile Banking kháchhàng sẽ mất phí 2.200 đồng/giao dịch thay vì miễn phí.Với dịch vụ SMS Banking, phí hàng tháng cũngsẽ tăng từ 8.800 đồng lên 11.000 đồng cùng một số điều chỉnh khác. Những biểuphí mới này khiến dư luận xôn xao thời gian qua. Vậy tăng phí dịch vụ ai hưởnglợi: ngân hàng hay khách hàng? Tăng phí dịch vụ ngân hàng có cần cam kết tráchnhiệm cải thiện chất lượng dịch vụ hay không?

Thực hiện: