CHỨNG KHOÁN CUỐI TUẦN

Tiềm năng thị trường trái phiếu doanh nghiệp năm 2021

Phát sóng 21:15 ngày 19/02/2021
  • 322 lượt xem

Năm 2020, đã có 2 408 đợt đăng ký phát hành TPDN riêng lẻ, trong đó có 2 228 đợt phát hành thành công, tăng 2,46 lần so với năm 2019. Tổng giá trị phát hành thành công đạt 403,4 nghìn tỷ đồng. Số doanh nghiệp phát hành thành công là 277 doanh nghiệp, trong đó có 2 doanh nghiệp đã TPDN ra thị trường quốc tế. Những con số này cho thấy sự sôi động của thị trường TPDN trong năm 2020. Bước sang những tháng đầu năm 2021, nhiều DN tiếp tục lựa chọn phát hành Tp để huy động vốn trên thị trường. Vậy tiềm năng của TT TPDN trong năm 2021 sẽ như thế nào? 

Thực hiện: