STARTUP 360

Tạp chí Startup 360 - Số 411: Ứng dụng chấm công, xin nghỉ phép trực tuyến

Phát sóng 21:40 ngày 18/09/2020

Đối với các doanh nghiệp lớn, vấn đề quản lý nhân sự cụ thể hơn là công tác chấm công tính lương cá nhân hàng ngày bằng máy tính, chấm tay cũng có bất cập dẫn đến sai sót không tránh khỏi. Điều này ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc, văn hóa công ty, thậm chí nhân sự và còn tác động không nhỏ đến sự phát triển của doanh nghiệp đó. Từ thực tế này, nhiều ứng dụng chấm công – cứu cánh cho doanh nghiệp đã ra đời. Xin mời quý vị cùng tìm hiểu về Ứng dụng chấm công trong chương trình Tạp chí Startup 360.

Thực hiện: