BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

Dự báo thời tiết đêm 18/9 ngày 19/9/2020

Phát sóng 17:55 ngày 18/09/2020