TẠP CHÍ NGÂN HÀNG

Nới room tín dụng: Mừng hay lo?

Phát sóng 20:40 ngày 18/09/2017
  • 662 lượt xem

21-22% là mức tăng trưởng tín dụng được Thủ tưởng chính phủ yêu cầu nâng lên so với mục tiêu 18% đưa ra ban đầu trong bối cảnh lạm phát đang được kiểm soát tốt, tăng trưởng kinh tế vẫn chưa có đột phá

- nới chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng có phải là tín hiệu mừng cho các doanh nghiệp hay không?

- tăng trưởng tín dụng trên 20% - liệu dòng vốn có đổ nhiều vào lĩnh vực BĐS hay không?

- tăng trưởng tín dụng và vấn đề thanh khoản đối với các ngân hàng thương mại

Thực hiện: