TIÊU ĐIỂM KINH TẾ

Kinh tế Việt Nam 2019: P5 - Tác động bởi cuộc chiến thương mại Mỹ Trung

Phát sóng 21:15 ngày 18/08/2019

Cuộc chiến thương mạigiữa Mỹ và Trung Quốc đang nóng dần lên. Dù được đánh giá là nước hưởng lợi tươngđối từ cuộc chiến này, song Việt Nam cũng gặp phải bất lợi là bị Mỹ và Trung Quốc giám sát,thậm chí thực hiện các hành động, chính sách ảnh hưởng đến xuất khẩu của ViệtNam vào các nước này. 

Vìthế, các nhà hoạch định chính sách và các doanh nghiệp Việt Nam cần bám sát,theo dõi, phân tích và dự báo, để kịp thời đưa ra các kịch bản ứng phó khácnhau cho phù hợp.

Thực hiện: