BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

Dự báo thời tiết đêm 18/7 ngày 19/7/2019

Phát sóng 17:55 ngày 18/07/2019

Thực hiện: