TÀI CHÍNH THUẾ

Xóa nợ thuế: Đảm bảo chính sách không bị lợi dụng, trục lợi!

Phát sóng 21:15 ngày 18/03/2020

Với 441/457 đại biểu tán thành, Tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá XIV, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước. Tuy nhiên vẫn còn nhiều ý kiến băn khoăn việc ban hành Nghị quyết xoá nợ thuế không giải quyết vấn đề chống thất thu, dễ phát sinh phức tạp trong quản lý thuế. Vậy cụ thể Quy định tại nghị quyết như thế nào để nhằm tránh trục lợi chính sách và tạo tiền lệ cho các đối tượng nợ thuế lợi dụng?

Thực hiện: