CHỨNG KHOÁN CUỐI TUẦN

DN lại tiếp tục điệp khúc chậm nộp báo cáo tài chính

Phát sóng 21:00 ngày 18/02/2017
  • 770 lượt xem

Chậmnộp báo cáo tài chính, điệp khúc lặp lại trong năm 2017. Đáng chú ý những têntuổi lớn nhưa Bia Hà Nội Habeco cũng chậm nộp báo cáo tài chính. Nguyên nhân dođâu? Cần có giải pháp và chế tài như thế nào để xử lý những doanh nghiệp chậmnộp báo cáo tài chính?

Thực hiện: