TÀI CHÍNH THUẾ

LUẬT QUẢN LÝ THUẾ (SỬA ĐỔI): Kịp thời bổ sung quy định về giao dịch liên kết

Phát sóng 21:15 ngày 17/07/2019

Với mục tiêu chống thất thu thuế do tác động củachuyển giá, chính phủ đã ban hành nghị định 20/2017 về quản lý thuế có giaodịch liên kết.Song, tại khoản 3 điều 8 của nghị định này đang khống chế chi phílãi vay 20% gây cản trở, hạn chế hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Ngày 13/6 , Luật Quản lý thuế (sửa đổi) đã được thông qua, trong đóđã luật hóa một số nguyên tắc cơ bản về giao dịch liên kết đã được quy định tạiNghị định 20/2017 về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết. Tuy nhiên Tại Hội nghị sơ kết trực tuyến ngành Tài chính năm2019, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã cho hay nếu chờ cho đến khi sửa đổi bổ sung theo Luậtquản lý thuế thì rất chậm. Vì thế, các bộ ngành liên quan cần phối hợp để sửađổi những bất cập tại nghị định số 20. Vướng đâu thì phải tính đến đó.

Thực hiện: