BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

Dự báo thời tiết đêm 17/6 ngày 18/6/2019

Phát sóng 17:55 ngày 17/06/2019